Politisk møtekalender og møtedokumenter

Her finner du politiske møter med tilhørende møtedokumenter; møteinnkalling, sakspapirer, saksprotokoller og møteprotokoller. Du finner også en oversikt over utvalgenes representanter ved å klikke på det enkelte utvalget. Møtepapirer for Kvitsøy kontrollutvalg finner du på Kontrollutvalgets egne nettsider.