Du er her: Hjem / Nyheter / Stemmesedler leveres ut

Stemmesedler leveres ut

Innhold

    Partiene som stiller til valg vil i disse dager levere ut stemmesedlene sine i postkassene på øya. På grunn av en glipp har partiene mottatt stemmesedlene på ulikt tidspunkt, derfor leveres tre av stemmesedlene samlet, mens den fjerde allerede er sendt ut.

    Vi minner om at det er mulig å forhåndsstemme fram til og med fredag 8. august på kommunehuset i våre åpningstider. Det vil være langåpent onsdag 6. september fram til klokken 18.30.

    Helse, omsorg og velferd
    /helse-omsorg-og-velferd
    Sykehjem
    /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/kvitsoy-sykehjem/
    Kvitsøy sykehjem
    /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/omsorgsboliger/
    Omsorgsboliger
    /innhold/helse-omsorg-velferd/sykehjem/soke-om-opphold/
    Søke om opphold
    Legekontor
    /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kvitsoy_legekontor/
    Kvitsøy legekontor
    /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/legevaktordning/
    Legevaktordning
    /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/oyeblikkelig-hjelp/
    Øyeblikkelig hjelp
    /innhold/helse-omsorg-velferd/legekontor/kontaktinformasjon-for-sus/
    Kontaktinformasjon for SUS
    Helsestasjon
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/helsestasjon-for-barn-og-unge/
    Helsestasjon for barn og unge
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/skolehelsetjeneste/
    Skolehelsetjeneste
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/svangerskapsoppfolging/
    Svangerskapsoppfølging
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsestasjon/kommunens-familieteam/
    Kommunens familieteam
    Avlastning
    /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/stottekontakt/
    Støttekontakt
    /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/omsorgslonn/
    Omsorgslønn
    /innhold/helse-omsorg-velferd/avlastning/soke-om-avlastning/
    Søke om avlastning
    Barnevern
    /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/barneverntjenesten/
    Barneverntjenesten
    /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/fosterhjem/
    Fosterhjem
    /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/besokshjem2/
    Besøkshjem
    /innhold/helse-omsorg-velferd/barnevern2/bekymringsmelding-til-barnevernet/
    Bekymringsmelding til barnevernet
    NAV og sosiale tjenester
    /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/nav/
    NAV
    /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/kommunal-bolig/
    Kommunal bolig
    /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/bostotte/
    Bostøtte
    /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/introduksjonsprogram-for-flyktninger/
    Introduksjonsprogram for flyktninger
    /innhold/helse-omsorg-velferd/nav-og-sosiale-tjenester/startlan/
    Startlån
    Krisesenter
    /innhold/helse-omsorg-velferd/krisesenter/krisesenter/
    Krisesenter
    Hjemmetjenester og tilbud for eldre
    /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/matombringing/
    Matombringing
    /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjemmesykepleie/
    Hjemmesykepleie
    /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hjelpemidler/
    Hjelpemidler
    /innhold/helse-omsorg-velferd/hjemmetjenester-og-tilbud-for-eldre/hummeren-aktivitetssenter/
    Hummeren aktivitetssenter
    Helsetjenester
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/fysioterapi/
    Fysioterapi
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/psykisk-helse/
    Psykisk helse
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tannlege/
    Tannlege
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/kvitsoy-helsebil/
    Kvitsøy helsebil
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/tt-kort/
    TT-kort
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/soke-om-helse--og-omsorgstjenester/
    Søke om helse- og omsorgstjenester
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/pasientreise/
    Pasientreise
    /innhold/helse-omsorg-velferd/helsetjenester2/ergoterapi/
    Ergoterapi
    Hjelpetelefoner og konfliktrådet
    /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/parorendelinjen/
    Pårørendelinjen
    /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/hjelpetelefonen-for-seksuelt-misbrukte/
    Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
    /innhold/helse-omsorg-velferd/hjelpetelefoner/konfliktradet/
    Konfliktrådet
    Barnehage og skole
    /barnehage-og-skole
    ~/link/c71c3ff5687c4670bb87f468becc8ffa.aspx
    Barnehager i Randaberg
    Barnehager i Randaberg
    Skole
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/kvitsoy-skole/
    Kvitsøy skole
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/nettside-kvitsoy-skole/
    Kvitsøy skoles nettside
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/skolerute/
    Skolerute
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/spesialundervisning/
    Spesialundervisning
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/permisjonsfritak/
    Permisjonsfritak
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-skole/krle-fritak/
    KRLE-fritak
    /innhold/barnehage-og-skole/skolehelsetjenesten/skolehelsetjenesten/
    Skolehelsetjenesten
    SFO
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/kvitsoy-sfo/
    Kvitsøy SFO
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/vedtekter-for-sfo/
    Vedtekter for SFO
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/soke-om-plass-i-sfo/
    Søke om plass i SFO
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-sfo/tegn-pa-god-praksis-i-kvitsoy-sfo/
    Tegn på god praksis i Kvitsøy SFO
    Barnehage
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/kvitsoy-barnehage/
    Kvitsøy barnehage
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/arsplan/
    Årsplan
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/reglement-for-barnehagen/
    Reglement for barnehagen
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/redusert-foreldrebetaling/
    Redusert foreldrebetaling
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/soke-barnehageplass/
    Søke barnehageplass
    /innhold/barnehage-og-skole/kvitsoy-barnehage/nettside-kvitsoy-barnehage/
    Barnehagens nettside
    PP-tjeneste
    /innhold/barnehage-og-skole/ppt/randaberg-interkommunale-pp-tjeneste/
    Randaberg Interkommunale PP-tjeneste
    Teknisk og plan
    /teknisk-og-plan
    Skal du bygge?
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/maa-jeg-soke/
    Må jeg søke?
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/bygge-uten-a-soke/
    Bygge uten å søke
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/dispensasjon/
    Dispensasjon
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/hvor-mye-kan-jeg-bygge/
    Hvor mye kan jeg bygge?
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/tegne-og-plassere-tiltaket/
    Tegne og plassere tiltaket
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/informere-naboer/
    Informere naboer
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sende-soknad-til-kommunen/
    Sende søknad til kommunen
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/nar-tiltaket-er-ferdig/
    Når tiltaket er ferdig
    /innhold/teknisk-og-plan/skal-du-bygge/sporsmal-om-byggesak/
    Spørsmål om byggesak
    Boplikt og egenerklæring
    /innhold/teknisk-og-plan/boplikt-og-egenerklaering/boplikt-og-egenerklaering/
    Boplikt og egenerklæring
    Kart
    /innhold/teknisk-og-plan/kart2/e-torg/
    Kjøpe kartdata
    /innhold/teknisk-og-plan/kart2/kommunekart/
    _blank
    Kommunekart
    /innhold/teknisk-og-plan/kart2/kart-pa-nett/
    Kart på nett
    Planer
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/kommuneplan2/
    Kommuneplan
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/temaplaner-planer/
    Temaplaner
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/reguleringsplaner/
    Reguleringsplaner
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/planarbeid-og-kunngjoringer/
    Planarbeid og kunngjøringer
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/arealplan/
    Arealplan
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/endring-av-arealplaner/
    Endring av arealplaner
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/planstrategi/
    Planstrategi
    /innhold/teknisk-og-plan/planer/sporsmal-om-planer/
    Spørsmål om planer
    Seksjonering, deling og oppmåling
    /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppmaling/
    Oppmåling
    /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/eierseksjonering/
    Eierseksjonering
    /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/oppdeling-av-eiendom/
    Oppdeling av eiendom
    /innhold/teknisk-og-plan/seksjonering-deling-og-oppmaling/geodata/
    Geodata
    Landbruk
    /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbrukskontoret/
    Landbrukskontoret
    /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/veterinarvakt/
    Veterinærvakt
    /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/smadyrvakt/
    Smådyrvakt
    /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/driveplikt/
    Driveplikt
    /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/landbruksvei---bygg/
    Landbruksvei - bygg
    /innhold/teknisk-og-plan/landbruk2/gragas/
    Grågås
    VAR - vann, avløp og renovasjon
    /innhold/teknisk-og-plan/var/IVAR/
    IVAR
    /innhold/teknisk-og-plan/var/kvitsoy-miljostasjon/
    Kvitsøy miljøstasjon
    /innhold/teknisk-og-plan/var/renovasjon/
    Renovasjon
    /innhold/teknisk-og-plan/var/vann-avlop/
    Vann og avløp
    Brannvesenet
    /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/Rogaland-brann-og-redning-IKS/
    Rogaland brann og redning IKS
    /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/brannstasjonen-pa-kvitsoy/
    Brannstasjonen på Kvitsøy
    /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/feiing/
    Feiing
    /innhold/teknisk-og-plan/brannvesen2/sankthansbal/
    Sankthansbål
    Havner
    /innhold/teknisk-og-plan/havner2/soke-om-kommunal-batplass/
    Søke om kommunal båtplass
    /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
    Gjestehavner
    /innhold/teknisk-og-plan/havner2/vollsoy-kai/
    Vollsøy kai
    /innhold/teknisk-og-plan/havner2/tillatelse-havne--og-farvannsloven/
    Havne- og farvannsloven
    /innhold/teknisk-og-plan/havner2/piren-i-skjeravagen2/
    Piren i Skjeravågen
    Vei
    /innhold/teknisk-og-plan/vei/vei/
    Vei
    /innhold/teknisk-og-plan/vei/e-39-rogfast/
    E-39 Rogfast
    /innhold/teknisk-og-plan/vei/gravemelding-og-varsling-om-veiarbeid/
    Gravemelding og varsling om veiarbeid
    /innhold/teknisk-og-plan/vei/privat-avkjorsel-fra-offentlig-vei/
    Privat avkjørsel fra offentlig vei
    /innhold/teknisk-og-plan/vei/gatelys/
    Gatelys
    /innhold/teknisk-og-plan/vei/leie-av-parkeringsplass/
    Leie av parkeringsplass
    Varsle om feil
    /innhold/teknisk-og-plan/varsle-om-feil2/varsle-om-feil/
    Varsle om feil
    Prisliste
    /innhold/teknisk-og-plan/prisliste/oppdeling-av-eiendom/
    Prisliste
    Kultur
    /kultur
    Faste kulturarrangementer
    /innhold/kultur/kulturarrangementer/ukm/
    UKM
    /innhold/kultur/kulturarrangementer/hummerhelg/
    Hummerhelg
    /innhold/kultur/kulturarrangementer/mote-med-frivillige/
    Møte med frivillige
    Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
    /innhold/kultur/utleiekalender/utleiekalender/
    Utleiekalender for kommunale møterom / lokaler
    Tildeling av priser og kulturmidler
    /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturmidler/
    Kulturmidler
    /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/soke-om-kulturmidler/
    Søke om kulturmidler
    /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/byggeskikkpris/
    Byggeskikkpris
    /innhold/kultur/tildeling-av-priser-og-kulturmidler/kulturpris/
    Kulturpris
    Kulturminner
    /innhold/kultur/kulturminner/kulturminner/
    Kulturminner
    /innhold/kultur/kulturminner/kulturlandskapsprisen/
    Kulturlandskapsprisen
    /innhold/kultur/kulturminner/kulturminnesok/
    Kulturminnesøk
    Bibliotek
    /innhold/kultur/bibliotek/kvitsoy-folkebibliotek/
    Kvitsøy folkebibliotek
    Kulturskolen
    /innhold/kultur/kulturskolen2/kvitsoy-kulturskole/
    Kvitsøy kulturskole
    /innhold/kultur/kulturskolen2/soke-om-elevplass/
    Søke om elevplass
    Kulturkalender
    /innhold/kultur/kulturkalender/kulturkalender/
    Kulturkalender
    /innhold/kultur/kulturkalender/frivillige-lag-og-foreninger/
    Frivillige lag og foreninger
    Kultursentrum Grøningen
    /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kultursentrum-groningen/
    Kultursentrum Grøningen
    /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
    Kvitsøy hummermuseum
    /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/hummerklekkeriet/
    Hummerklekkeriet
    /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/fiskemottaket/
    Fiskemottaket
    /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-1/
    Kvitsøy 1
    Kvitsøy fyr
    /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
    Kvitsøy fyr
    /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/en-kjede-av-fyr/
    En kjede av fyr
    Politikk og administrasjon
    /politikk-og-administrasjon
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
    Innbyggerforslag
    Innbyggerforslag
    Politikk
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/ordforeren/
    Ordføreren
    https://opengov.360online.com/Meetings/KVITSOY
    _blank
    Politiske møter og sakspapirer
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motekalender-motedokumenter/
    Tidligere politiske saker
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/styrer-rad-og-utvalg/
    Styrer, råd og utvalg
    https://www.kontrollutv.no/kontrollutvalgene/kvitsy-kontrollutvalg
    _blank
    Kontrollutvalget i Kvitsøy
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/politisk-motereglement/
    Politisk møtereglement
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/innbyggerforslag/
    _blank
    Innbyggerforslag
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikk/folkevalgte-2023-2027/
    Folkevalgte 2023-2027
    /globalassets/dokument/politisk-motekalender/moteplan-2023---forslag-til-kst-25.10.2023.pdf
    Vedtatt politisk møteplan 2023
    /globalassets/dokument/politisk-motekalender/politisk-moteplan-2024.pdf
    Vedtatt politisk møteplan 2024
    Administrasjon
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/kommunedirektoren/
    Kommunedirektøren
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannens-ledergruppe/
    Kommunedirektørens ledergruppe
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/organisasjonen/
    Organisasjonen og organisasjonskart
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/delegeringsreglement/
    Delegeringsreglement
    Kommunale eierskap og samarbeid
    /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-samarbeid/
    Interkommunale samarbeid
    /innhold/politikk-og-administrasjon/kommunale-eierskap-og-samarbeid/interkommunale-selskap/
    Interkommunale selskap
    Økonomi
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/eiendomsskatt/
    Eiendomsskatt
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/elektronisk-faktura-til-kommunen/
    Elektronisk faktura til kommunen
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkrever/
    Skatteoppkrever
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/prisliste/
    Prisliste
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/finansreglement/
    Finansreglement
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/kommunal-fakturering/
    Kommunal fakturering
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/budsjett/
    Budsjett
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/arsmelding-og-regnskap/
    Årsmelding og regnskap
    Administrative tjenester
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/borgerlig-vigsel/
    Borgerlig vigsel
    ~/link/271d6b18c99f45b6b3869d3e5511448a.aspx
    Førstelinjerettshjelp
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrative-tjenester/skjenkebevilling/
    Skjenkebevilling
    Arkiv
    /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkiv-og-post/
    Arkiv og post
    /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/arkivplan/
    Arkivplan
    /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/offentlig-postliste/
    Offentlig postliste
    /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/foresporsel-om-innsyn/
    Forespørsel om innsyn
    /innhold/politikk-og-administrasjon/arkiv/personvern/
    Personvern
    Næring
    /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsliv-pa-kvitsoy/
    Næringsliv på Kvitsøy
    /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/naringsplan/
    Næringsplan
    /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/lokalt-naringsfond/
    Lokalt næringsfond
    /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/etablere-egen-bedrift/
    Etablere egen bedrift?
    /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/bevillinger/
    Bevillinger
    /innhold/politikk-og-administrasjon/naring/nyhetsbrev/
    Nyhetsbrev
    Digital kommunikasjon
    /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/min-side/
    Min Side
    /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/edialog/
    Edialog
    /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/sms-varsling/
    SMS-Varsling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/digital-kommunikasjon/facebook/
    Facebook
    Ledige stillinger
    /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/ledige-stillinger-i-kvitsoy-kommune/
    Ledige stillinger i Kvitsøy kommune
    /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/forsknings--og-studiestipend/
    Forsknings- og studiestipend
    /innhold/politikk-og-administrasjon/ledige-stillinger/er-du-sykepleierstudent/
    Er du sykepleierstudent?
    Personal
    /innhold/politikk-og-administrasjon/personal/personal/
    Personal
    Beredskap
    /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/beredskap-i-kvitsoy-kommune/
    Beredskap i Kvitsøy kommune
    /innhold/politikk-og-administrasjon/beredskap/koronaviruset/
    Koronaviruset
    Om Kvitsøy
    /om-kvitsoy
    Severdigheter
    /innhold/kultur/kultursentrum-groningen/kvitsoy-hummermuseum/
    Kvitsøy hummermuseum
    /innhold/kvitsoy/severdigheter/kvitsoy-kirke/
    Kvitsøy kirke
    /innhold/kvitsoy/severdigheter/trafikksentralen/
    Trafikksentralen
    /innhold/kultur/kvitsoy-fyr/kvitsoy-fyr/
    Kvitsøy fyr
    /innhold/kvitsoy/severdigheter/steinkorset-og-st.-clemens-kirkeruin/
    Steinkorset og St. Clemens kirkeruin
    /innhold/kvitsoy/severdigheter/booking-av-guide/
    Booking av guide
    /innhold/kvitsoy/severdigheter/visitkvitsoy/
    VisitKvitsøy
    Om Kvitsøy
    /innhold/kvitsoy/mat-og-opplevelser/
    _top
    Mat og aktiviteter
    /innhold/kvitsoy/provebo-kvitsoy/
    Prøvebo Kvitsøy
    /innhold/kvitsoy/historie/kommunens-historie/
    Kommunens historie
    /innhold/kvitsoy/historie/bygdebok/
    Bygdebok
    /innhold/kvitsoy/historie/kvitsoy-i-bilder/
    Kvitsøy i bilder
    Friluft og turområder
    /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/turomrader/
    Turområder
    /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/allemannsretten/
    Allemannsretten
    /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/fuglefredningsomrade-paa-eime/
    Fuglefredningsområde på Eime
    /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/dronebruk/
    Dronebruk
    /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/hundepark/
    Hundepark
    /innhold/kvitsoy/friluft-og-tur/kano-til-utlan/
    Kano til utlån
    Overnatting
    /innhold/kvitsoy/overnatting/kvitsoy-maritime-senter/
    Kvitsøy maritime senter
    /innhold/kvitsoy/overnatting/bobil-og-telt/
    Bobil og telt
    /innhold/kvitsoy/overnatting/private-overnattingsmuligheter/
    Andre overnattingsmuligheter
    Transport
    /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/avstander-pa-kvitsoy/
    Hvordan komme seg rundt på øya
    /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-pa-kvitsoy/
    Buss på Kvitsøy
    /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/ferjesamband/
    Ferjesamband
    /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/hurtigbat/
    Hurtigbåt
    /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/buss-tilfra-mekjarvik/
    Buss til/fra Mekjarvik
    /innhold/kvitsoy/offentlig-transport/tt-turer/
    TT-turer
    Gjestebrygger og havner
    /innhold/teknisk-og-plan/havner2/gjestehavner/
    Gjestehavner
    /innhold/kvitsoy/gjestebrygge-og-havner/batvett-og-nattero/
    Båtvett og nattero
    Butikker og tilbud
    /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/coop-marked/
    Coop Prix
    /innhold/kvitsoy/butikker-og-tilbud/drivstoff/
    Drivstoff
    Idrettsanlegg og lekeplasser
    /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/kvitsoy-aktivitetshall/
    Kvitsøy aktivitetshall
    /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/klatrepark-pa-vollsoy/
    Klatrepark på Vollsøy
    /innhold/kvitsoy/idrettsanlegg-og-lekeplasser/lekeplasser/
    Lekeplasser